Aanmelden, verhuizing of wijziging?

Neem contact op met het NTR

Aanmelden bij het Nederlands Tweelingen Register

De bijdrage van meerlingen en hun familieleden is van onschatbare waarde voor onderzoek naar gezondheid, ziekte en leefgewoonten.
U kunt zich aanmelden door op een van onderstaande links te klikken. Na aanmelding sturen wij u een deelnameformulier ter ondertekening: zonder uw handtekening kan het NTR uw gegevens niet opnemen in het register.

Ik ben een ouder van een minderjarige tweeling en wil deelnemen aan de onderzoeken van het NTR

Ik ben een ouder van een minderjarige drieling en wil deelnemen aan de onderzoeken van het NTR

Wij zijn zelf een tweeling en willen deelnemen aan de onderzoeken van het NTR

Wij zijn zelf een drieling en willen deelnemen aan de onderzoeken van het NTR

Ik ben familie (moeder/vader, zus/broer, kind of partner) van een meerling die al staat ingeschreven bij het NTR, en wil ook deelnemen aan de onderzoeken van het NTR

Inschrijven bij het NTR is vrijwillig en vertrouwelijk, namen en adressen worden nooit aan derden ter inzage gegeven. Alle informatie die wij met vragenlijsten of andere onderzoeken verzamelen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden uitsluitend onder een nummer opgeslagen en zijn slechts voor de verantwoordelijke onderzoeker toegankelijk.

E-mailadres doorgeven

Als u na uw aanmelding als NTR-deelnemer een ander e-mailadres gaat gebruiken of als u nog geen e-mail van het NTR krijgt: het doorgeven van een (nieuw) e-mailadres kan via deze link.
Uw e-mailadres is zeer belangrijk voor het NTR, we doen namelijk steeds meer via e-mail en online.

Adreswijziging

Wij houden graag contact met iedereen die bij het NTR staat ingeschreven en horen het daarom graag als u bent verhuisd of binnenkort gaat verhuizen. U kunt via deze link uw adreswijziging aan ons doorgeven. Wilt u liever uw adres via telefoon of e-mail doorgeven? Belt u dan met het secretariaat, 020-598 8792 of stuur ons een e-mail.

Andere wijzigingen

Via dit formulier kunt u andere wijzigingen aan het Nederlands Tweelingen Register doorgeven, bijvoorbeeld als u wilt dat (een deel van) uw gegevens niet in nieuw onderzoek gebruikt worden.

Of stuur ons een e-mail of maak gebruik van ons contactformulier.
Telefoonnummer secretariaat: 020-598 8792

Adresgegevens

Nederlands Tweelingen Register
Afdeling Biologische Psychologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam