De Focuslijst

Vragenlijstonderzoek onder deelnemers van 18 jaar en ouder

Van harte welkom op de pagina over de Focuslijst, het NTR 18+onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder alle aangemelde twee- en meerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Wij nodigen ook hun ouders, partners en broers en zussen (van 18 jaar en ouder) uit om mee te doen. 

Tweelingfamilies zijn enorm belangrijk in het medisch en wetenschappelijk onderzoek waar het Nederlands Tweelingen Register aan werkt. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in biologische processen die samenhangen met gezondheid, leefwijze, persoonlijkheid of stemming.
Welke factoren zorgen ervoor dat de een slank is en de ander niet, waarom hebben sommige mensen veel meer moeite om te stoppen met roken dan anderen, wat bepaalt of iemand depressief is? Wie hebben een hogere kans een tweeling te krijgen? Dit zijn onderwerpen waar het onderzoek zich op richt.
Tweelingfamilies met een- en twee-eiige meerlingen bieden unieke kansen om deze vragen te beantwoorden. De NTR-website geeft een groot aantal voorbeelden van onderzoeksresultaten bij kinderen, jongeren en volwassenen: bijna duizend wetenschappelijk publicaties laten zien hoe belangrijk dit onderzoek is.

Praktische informatie

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst over gezondheid, persoonlijkheid en stemming. Het invullen van de lijst kost ongeveer 20 tot 30 minuten. Een link en pincode staan in de brief die we hebben toegestuurd (naar het laatst bekende postadres). Deze link is nodig om toegang te krijgen tot de vragenlijst.
Veelgestelde vragen met antwoorden over NTR-onderzoek vindt u hier. Vragen over deze online vragenlijst staan onderaan deze pagina.

Feedback

Iedereen die na het invullen van de online lijst een geldig en uniek e-mailadres opgeeft (of dit eerder al gedaan heeft) ontvangt persoonlijke feedback via ons ‘MijnNTR’ portal. Meer informatie over dit portal staat op deze pagina. We danken iedereen alvast heel hartelijk voor hun deelname!

Contactgegevens

Vragen over deze vragenlijst? Stuur ons dan een e-mail.

Waar gaat de vragenlijst over?

Achtergrond

De online lijst richt zich op belangrijke en veelvoorkomende onderwerpen, waarbij erfelijkheid mogelijk een rol speelt. Om de invloed van genen te kunnen vinden, vergelijken we hoeveel een- en twee-eiige tweelingen op elkaar lijken, hoeveel kinderen op hun ouders lijken, en hoeveel kinderen van dezelfde ouders (broers en zussen) op elkaar lijken. Overeenkomsten tussen mensen die geen biologische verwanten zijn, maar wel een huishouden delen (bijvoorbeeld echtgenoten) geeft ons informatie over het belang van omgeving.

Inhoud

De online vragenlijst gaat over gezinssamenstelling, gezondheid, lengte, gewicht en leefgewoonten zoals roken en sporten. Er worden vragen gesteld over persoonlijkheid en stemming. Daarnaast zijn er vragen over opleiding en werk. Online worden alleen de vragen gesteld die van toepassing zijn. Vragen die alleen belangrijk zijn voor vrouwen worden dus automatisch overgeslagen door mannen en vice versa. De vragenlijst kan worden ingevuld op PC, tablet en smartphone. Indien gewenst kan de vragenlijst op papier worden ingevuld, stuur ons dan een e-mail.

Hoe gaan we te werk? Wie worden uitgenodigd?

Alle volwassen deelnemers aan het Nederlands Tweelingen Register die zich voor het eerst aanmelden als ze ouder dan 18 jaar zijn én alle twee- en meerlingen die als kind zijn ingeschreven door hun ouders. De uitnodiging zal in eerste instantie gaan om de online vragenlijst.  De uitnodiging gaat ook naar ouders, broers/zussen en partners. Als niet alleen meerlingen meedoen aan onderzoek krijgen wij een beter inzicht in hoe genetica met gezondheid en andere kenmerken samenhangt. Klik hier om meer te lezen over de redenen waarom we ook familieleden uitnodigen. Als er gezinsleden zijn die geen vragenlijst hebben ontvangen maar ook graag mee zouden doen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dat kan per e-mail. Gezinsleden kunnen zich ook aanmelden via onze website.

Privacy en persoonlijke resultaten

Uw privacy is van het grootste belang voor ons. Uw gegevens worden dan ook zeer zorgvuldig verwerkt, in overeenstemming met de bepalingen van de Medisch Ethische Commissie van de Vrije Universiteit en VUmc. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
Wij bewaren persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres) apart van uw antwoorden op de vragenlijst. De onderzoeksresultaten zijn alleen toegankelijk voor onderzoekers en worden gebruikt in de eigen NTR-onderzoeken en in samenwerking met collega-onderzoekers. 

Veelgestelde vragen: online vragenlijst

De link of pincode werkt niet. Wat moet ik doen?

Kijk eerst even of u een goede verbinding heeft met het internet. Controleer daarna of u de link en de pincode correct hebt overgenomen uit de brief. Let hierbij goed op de streepjes en puntjes.
Let op: de link en pincode doen het niet meer als u de vragenlijst al een keer volledig heeft ingevuld. 

Mocht u na het lezen van deze tips nog steeds problemen hebben met de link of pincode, dan kunt u contact opnemen met het NTR via e-mail

Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Als u een foutmelding krijgt stuur dan een e-mail naar de onderzoeker. Vermeld in uw e-mail uw unieke link en de foutmelding. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen. 

Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat moet ik doen?

Neem contact op met het Nederlands Tweelingen Register. Wij kunnen de inloggegevens voor u opzoeken. Contact opnemen kan per e-mail

Kan ik tussendoor uitloggen?

Ja, dat kan. Elke keer dat u op 'volgende' klikt worden uw gegevens opgeslagen. Als u op 'uitloggen' klikt blijft wat u op eerdere pagina's heeft ingevuld dus gewoon bewaard. Als u later weer inlogt komt u automatisch op de pagina waar u gebleven was. 

Let wel op: als u terug gaat naar een eerdere pagina worden alle daarna gegeven antwoorden gewist! Ga dus alleen terug naar een vorige vraag in de vragenlijst als dat echt nodig is. Zo voorkomt u dat u vragen twee keer moet beantwoorden. 

Ik heb per ongeluk op de 'terug'-knop van mijn browser geklikt en ben nu terug bij de login pagina. Moet ik nu opnieuw beginnen?

U kunt weer opnieuw inloggen. U wordt dan gelijk naar de vraag gestuurd waar u was gebleven. U hoeft dus niet opnieuw te beginnen! 

Mag iemand mij helpen bij het invullen van de vragenlijst?

Als u een woord of een vraag niet begrijpt, dan kunt u aan iemand uit uw omgeving vragen wat er bedoeld wordt. Het is belangrijk dat u zelf antwoord geeft op de vragen, want we zijn benieuwd naar uw mening. Als u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met het NTR per e-mail

Ik weet het antwoord op een vraag niet. Wat moet ik doen?

Probeer het antwoord te kiezen dat het best op u van toepassing is. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Soms wordt er gevraagd naar hoeveelheden (bijvoorbeeld een aantal kilo). U mag dan een schatting geven. 

Sommige vragen lijken op elkaar. Moet ik iedere vraag beantwoorden?

Het is belangrijk dat u op iedere vraag een antwoord geeft, ook als vragen op elkaar lijken. Probeer het antwoord te kiezen dat het best op u van toepassing is. 

Overige vragen:

Heeft u een andere vraag over de Focuslijst? U kunt uw vraag mailen.