Informatie voor deelnemende jongeren

Familieonderzoek naar Gedrag en Leefgewoonten in de Adolescentie

Waarom vinden sommige jongeren het heerlijk om urenlang een boek te lezen of muziek te maken, terwijl anderen het liefst de hele dag buiten voetballen? Waarom beginnen sommige jongeren al vroeg met roken, terwijl anderen dat hun leven lang niet doen? Worden dit soort verschillen tussen jongeren bepaald door verschillen in omgeving (zoals sportgedrag van de ouders, door vrienden, of door leraren op school) of door verschillen in genetische aanleg?
Met dit onderzoek willen we proberen een antwoord te vinden op dit soort vragen. We nodigen je uit mee te doen aan dit project door een vragenlijst over gezondheid, sport, persoonlijkheid en welbevinden in te vullen.

Langlopend onderzoek bij meerlingfamilies

Ouders van jonge meerlingen, die ingeschreven staan bij het Nederlands Tweelingen Register (NTR), worden ongeveer eens in de twee jaar benaderd om een vragenlijst in te vullen over de ontwikkeling en het gedrag van hun meerling. Als vervolg hierop willen we nu de meerlingen en hun broers en zussen (vanaf 12 jaar) persoonlijk benaderen met het verzoek om zelf informatie te geven over hun gedrag en leefgewoonten.

Waarom onderzoek bij meerlingfamilies?

Meerlingfamilies vormen voor de wetenschap een bijzondere groep. Met onderzoek bij meerlingen en hun broers/zussen kunnen wetenschappers er achter komen in welke mate verschillen in gedrag en gezondheid worden beïnvloed door verschillen in erfelijke aanleg (de genen) of door verschil in leefomgeving. Stel we hebben een groep van tweelingen. Eeneiige tweelingen zijn genetisch 100% identiek. Twee-eiige tweelingen delen net als gewone broers en zussen gemiddeld de helft van hun genen.
Stel nu dat erfelijke aanleg van belang is om gelukkig te zijn. Dan zullen leden van een eeneiig tweelingpaar meer in welbevinden overeenkomen dan leden van een twee-eiige tweeling of andere broers en zussen.
Omdat jullie bijdrage zó waardevol is, vragen we alle meerlingen om mee te doen aan ons onderzoek. We nodigen graag ook alle broers en zussen vanaf 12 jaar uit om mee te doen. Dit geldt ook voor half-, stief-, adoptie- en pleegbroers en –zussen.

De vragenlijst

In de vragenlijst kun je zelf aangeven in hoeverre bepaald gedrag of een bepaalde eigenschap op jou van toepassing is. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn onder andere: sportgedrag, school, roken, alcoholgebruik, gezondheid, groei, vrijetijdsbestedingen en vriendschappen. Je kunt de vragenlijst heel makkelijk via het internet invullen.
Ook als je broers of zussen onverhoopt niet mee willen werken, zijn we wel erg blij met jouw deelname.

Ten slotte

We willen graag benadrukken dat alle informatie die je geeft strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens, zoals naam en adres, worden losgekoppeld van beantwoorde vragen. Ook in wetenschappelijke publicaties zullen geen namen terug te vinden zijn.
Door een vragenlijst over jezelf in te vullen lever je een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van het Nederlands Tweelingen Register. De medewerking van zoveel mogelijk meerlingen en hun familieleden is van groot belang voor de voortgang van het onderzoek. Met jouw medewerking kunnen we onder andere meer te weten komen over factoren die sportgedrag, roken en alcoholgebruik bij jongeren beïnvloeden en over het ontstaan van mentale en lichamelijke problemen bij Nederlandse jongeren.

Extra informatie

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, willen we je graag meer vertellen. Neem gerust contact op met het Nederlands Tweelingen Register. Als je er prijs op stelt informatie over dit onderzoek in te winnen bij iemand die niet bij de uitvoering van het onderzoek betrokken is, kun je dr. P. Zwijnenburg bellen (tel. 020-444 01 50/444 33 89) of een e-mail sturen.

Je kunt het NTR ook volgen op: 

 Facebook  & Twitter