Informatie voor ouders

Familieonderzoek naar Gedrag & Leefgewoonten in de Adolescentie

Waarom vinden sommige jongeren het heerlijk om urenlang een boek te lezen of muziek te maken, terwijl anderen het liefst de hele dag buiten voetballen? Waarom beginnen sommige jongeren al vroeg met roken, terwijl anderen dat hun leven lang niet doen?
Worden dit soort verschillen tussen mensen bepaald door verschillen in omgeving (zoals sportgedrag van de ouders, door vrienden, of door leraren op school) of door verschillen in genetische aanleg?
Onderzoekers van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) proberen een antwoord te vinden op dit soort vragen. Ouders van meerlingen die jonger zijn dan 12 jaar worden regelmatig benaderd om een vragenlijst in te vullen over hun kinderen. Vanaf het moment dat de meerling 13 jaar is, willen we hen en eventuele broers of zussen zelf benaderen om een vragenlijst over zichzelf in te vullen. Half-, stief-, adoptie- en pleegbroers en –zussen zijn ook van harte uitgenodigd!

Waarom onderzoek bij tweelingfamilies?

Meerlingfamilies vormen voor de wetenschap een unieke groep. Met onderzoek bij meerlingen en hun broers en zussen kunnen wetenschappers erachter komen in welke mate verschillen in gedrag en gezondheid worden beïnvloed door verschillen in erfelijke aanleg (de genen) of door verschil in leefomgeving. Eeneiige tweelingen zijn genetisch 100% identiek. Twee-eiige tweelingen en biologische broers en zussen delen gemiddeld de helft van hun genen.
Stel nu dat erfelijke aanleg van belang is om gelukkig te zijn. Dan zullen de leden van een eeneiig tweelingpaar meer in welbevinden overeenkomen dan de leden van een twee-eiige tweeling of andere broers en zussen.

De vragenlijst

In de vragenlijst kunnen uw kinderen aangeven in hoeverre bepaald gedrag of een bepaalde eigenschap op hen van toepassing is. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn onder andere: sportgedrag, school, welbevinden, roken, alcoholgebruik, gezondheid, groei, vrijetijdsbestedingen en vriendschappen. Uw kinderen zullen een persoonlijke login en password krijgen voor een vragenlijst die ze op internet kunnen invullen. 

Ten slotte

We willen graag benadrukken dat alle informatie die door uw kinderen wordt gegeven strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens, zoals naam en adres, worden losgekoppeld van beantwoorde vragen. Ook in wetenschappelijke publicaties zullen geen namen terug te vinden zijn! 

Extra informatie

Als u verdere vragen hebt, neem gerust contact op met het Nederlands Tweelingen Register.
Als u er prijs op stelt informatie over dit onderzoek in te winnen bij iemand die niet bij de uitvoering van het onderzoek betrokken is, kunt u dr. P. Zwijnenburg bellen (tel. 020-444 01 50/444 33 89) of een e-mail sturen.