Vragenlijstonderzoek naar geluk en welbevinden ten tijde van de coronacrisis

De afgelopen jaren hebben wij door middel van jullie inbreng veel goed onderzoek kunnen verrichten naar onder andere geluk en welzijn. Zo weten we inmiddels dat zowel genen als omgeving een rol spelen bij verschillen in geluksgevoel. We hebben ook de eerste genetische varianten die invloed hebben op geluksgevoel kunnen identificeren. Met deze vragenlijst willen we dit geluksonderzoek voortzetten. Daarbij speelt de invloed van de huidige coronacrisis natuurlijk een grote rol.

Het doel van deze vragenlijst is om onder andere beter inzicht te krijgen in de invloed van de (sociale) omgeving op geluk en welbevinden. Door hier uitgebreider onderzoek naar te doen en zo een beter beeld te krijgen van het samenspel van genen en omgeving kunnen we verschillen tussen mensen beter verklaren. Met deze kennis kunnen we mensen helpen die zich minder gelukkig voelen en een lager welbevinden ervaren.

In de vragenlijst staan ook weer vragen over of u getest bent voor Covid-19 en/of de klachten hebt gehad die daarbij horen. Velen van u zullen deze herkennen uit een eerdere vragenlijst die dit jaar werd gestuurd. Deze vragen maken deel uit van een groot internationaal onderzoek naar de oorzaken van verschillen in de biologische gevoeligheid voor Covid-19. Hiermee dragen we bij aan een beter begrip van deze ziekte.

We hopen weer van harte op uw medewerking, juist ook als u de eerdere vragenlijst al heeft ingevuld.

Meer informatie over het onderzoek naar geluk en welbevinden vindt u hier. Voor de vragen over Covid-19 vindt u hier meer informatie.