Vragenlijstonderzoek naar geluk en welbevinden

Een nieuwe vragenlijst

De afgelopen jaren hebben wij door middel van jullie inbreng veel goed onderzoek kunnen verrichten naar onder andere geluk en welzijn. Zo weten we inmiddels dat zowel genen als omgeving een rol spelen bij verschillen in geluksgevoel (klik hier voor het artikel) We hebben ook de eerste genetische varianten die invloed hebben op geluksgevoel kunnen identificeren (klik hier voor het artikel). Met ons nieuwe vragenlijstonderzoek willen we dit geluksonderzoek voortzetten. Het doel van deze vragenlijst is om onder andere beter inzicht te krijgen in de invloed van de (sociale) omgeving op geluk en welbevinden. Door hier uitgebreider onderzoek naar te doen en zo een beter beeld te krijgen van het samenspel van genen en omgeving kunnen we verschillen tussen mensen beter verklaren. Met deze kennis kunnen we mensen helpen die zich minder gelukkig voelen en een lager welbevinden ervaren.

Klik hier voor alle informatie over het meedoen aan dit onderzoek, het gebruik en bewaren van uw gegevens en over contactpersonen.