Eerste vragenlijst voor moeders van meerlingen

In het onderzoek 'Eerste vragenlijst voor moeders van meerlingen' vullen moeders kort na de geboorte van hun tweeling of meerling een vragenlijst in via het internet.  De vragenlijst gaat over het verloop van de zwangerschap, zwangerschapsduur, geboortegewicht van de kinderen en eventuele problemen rond en na de geboorte. Dankzij de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van de (prenatale) omgeving, zwangerschapsduur, chorioniciteit (aantal vliezen) en geboortegewicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Ook hebben we dankzij jullie informatie onderzoek kunnen doen naar de erfelijke factoren die betrokken zijn bij het krijgen van een spontane twee-eiige tweeling en hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat er geen verschil zit in de ontwikkeling van IVF-tweelingen ten opzichte van spontane tweelingen. Ook zijn we in staat om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen een (laag) geboortegewicht, (geboorte)gewicht van de ouders, roken tijdens de zwangerschap en eventuele latere gedrags- en gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD.

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.


Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Genetica en de ontwikkeling van kinderen

Ontwikkeling bij IVF-tweelingen en natuurlijk verwekte tweelingen

Onderzoek bij tweelingen naar relatie tussen laag geboortegewicht en ADHD

Over de associatie tussen een laag geboortegewicht bij tweelingen en cognitief functioneren

De causale effecten van het roken van een moeder tijdens de zwangerschap op allerlei kenmerken en eigenschappen van een kind

De prenatale omgeving in tweelingen

Genetische invloeden op het krijgen van een DZ-tweeling: hoe groot zijn de effecten?

Blijven tweelingen kleiner dan eenlingen? Lengte, gewicht en BMI bij 0-2.5 jarige tweelingen

De invloed van de moeder op het geboortegewicht van drielingen

Zit het willen en kunnen geven van borstvoeding in de familie?