De studie naar geluk en welbevinden met behulp van uw smartphone is van start!

We zijn begonnen met de dataverzameling in onze nieuwe smartphonestudie. U hebt er al wat over kunnen lezen in de vorige Twinfo en misschien bent u zelfs al uitgenodigd. Met dit nieuwe onderzoek willen we meer te weten komen over de schommelingen in geluksgevoelens en de invloed van de sociale omgeving op uw geluksgevoel.

In plaats van een vragenlijst, zoals u van ons gewend bent, willen we gedrag en gevoelens dit keer in de dagelijkse omgeving meten. Daarom nodigen we een grote groep ééneiige en twee-eiige tweelingen uit om een applicatie op de smartphone te installeren. Deze app zal een week lang meerdere keren per dag een korte vragenlijst (invultijd minder dan 1 minuut) sturen over hoe u zich op dat moment voelt, waar en met wie u bent en wat u aan het doen bent. Tegelijkertijd zal de app informatie opslaan over uw (sociale) omgeving, uw bewegingen en hoe vaak u uw telefoon gebruikt. Na deelname ontvangt u een persoonlijk rapport over uw welbevinden gedurende de week en welk effect het gezelschap waarin u zich bevond, de activiteit die u deed en waar u was heeft op uw welbevinden.

Met al deze data over positieve en negatieve gevoelens, gedrag en de omgeving kunnen we onderzoeken welke omgevingsinvloeden ervoor zorgen dat mensen gelukkig of minder gelukkig zijn. Hierbij willen we ook de individuele verschillen in de invloed van de omgeving op geluk onderzoeken. U kunt bijvoorbeeld heel gelukkig worden van een rondje hardlopen, terwijl uw broer of zus veel blijer wordt van een boek lezen. Hetzelfde geldt voor de mate van schommelingen in geluk en welbevinden. De één kan zich heel gelukkig en heel ongelukkig voelen op dezelfde dag, terwijl de ander het grootste deel van de tijd een gemiddeld geluksgevoel heeft met maar kleine pieken en dalen.

We hopen dat u wilt meedoen aan deze studie als u wordt uitgenodigd! Mocht u meer willen weten of vragen hebben, stuur dan een e-mail of lees hier meer.