Het effect van de COVID-19 pandemie op angstig/depressief en agressief gedrag bij kinderen

Eind 2019 en begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het COVID-19-virus. Er was toen nog weinig bekend over het virus, waardoor allerlei maatregelen werden genomen om de verspreiding van het virus wereldwijd tegen te gaan. Nederland ging op 15 maart 2020 in een “gedeeltelijke” lockdown. Mensen werden verzocht binnen te blijven en thuis te werken en minimaal anderhalve meter afstand te houden van anderen. Alle scholen en de kinderopvang waren gesloten, evenals sport- en recreatievoorzieningen, bars en restaurants.

Om de gevolgen van de maatregelen die Nederland heeft genomen om de COVID-19 pandemie af te remmen te onderzoeken heeft het NTR over de afgelopen twee jaar gegevens verzameld bij ouders van tweelingen. In een samenwerkingsverband met verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische centra hebben we vervolgens bekeken wat de effecten op angstig/depressief en agressief gedrag zijn.

Zoals u kunt zien in deze grafiek was er een toename te zien van angstig/depressief gedrag tijdens de pandemie in vergelijking met voor de pandemie. Voordat we ooit van de COVID-19 pandemie hadden gehoord lieten ouderrapportages zien dat ongeveer 7% van de kinderen angstig/depressief gedrag vertoonde en 8% agressief gedrag. Na het uitbreken van de pandemie en de maatregelen steeg het percentage voor angstig/depressief gedrag naar meer dan 16%. In onze laatste meeting van april 2022 is er nog steeds geen daling te zien en rapporteren ouders dus nog steeds meer angstig/depressief gedrag bij hun kinderen dan voor de pandemie. Voor agressief gedrag is het beeld heel anders. Daar is  sprake van een lichte stijging rond april 2021 (van ongeveer 8% voor de pandemie tot 11,5% in april ) maar daarna zien we weer een daling naar het niveau van voor de pandemie.

De resultaten van dit onderzoek spelen een belangrijke rol in een rapport dat op dit moment gemaakt wordt door het Nederlands Jeugd Instituut en wat aangeboden zal worden aan de minister. Daarmee levert het Nederlands Tweelingen Register, mede door uw trouwe medewerking, een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de jeugdzorg in Nederland.

Het volledige Engelstalige artikel, waar ook gegevens van andere Nederlandse cohorten in worden besproken, is terug te vinden op medrxiv.org