Uitstellen van schoolkeuze en de invloed van het ouderlijk milieu

Er is in Nederland veel discussie over de jonge leeftijd, namelijk 12 jaar, waarop kinderen en hun ouders moeten kiezen voor het type middelbare school. Zo’n vroege keuze is in veel andere landen niet gebruikelijk. Misschien is het zo dat kiezen op jonge leeftijd een risico vormt dat de ongelijke kansen voor kinderen met een verschillende sociaaleconomische achtergrond vergroot. Met gegevens van 8847 jonge tweelingen uit het Nederlandse Tweelingen Register (NTR) keken Antonie Knigge en collega’s naar de effecten van het uitstellen van die keuze naar een latere leeftijd. Dat uitstel blijkt als gevolg te hebben dat de invloed van de erfelijke aanleg op het gekozen niveau van onderwijs (VMBO t/m VWO) toeneemt, terwijl de invloed van het ouderlijk milieu juist afneemt. Dit sluit aan bij het idee dat het uitstellen van de keuze de kansengelijkheid verbetert. Onze resultaten suggereren dat dit vooral komt doordat het uitstellen van keuze de invloed van familieachtergrond op middelbare schoolniveau vermindert. Het volledige Engelstalige artikel is hier te vinden.