Deze vragenlijst is voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van 6 tot en met 8 jaar

Deze vragenlijst richt zich op lichamelijke en geestelijke gezondheid, gedragsontwikkeling, schoolprestaties en leesvaardigheid van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. Dankzij de gegevens van deze vragenlijst kunnen wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie, ontwikkeling van gedragsproblemen, pesten, hoogbegaafdheid, schoolprestaties, veerkracht en geluk. Zo kunnen we onderzoeken waarom het ene kind wel 'aanleg' heeft voor leren en het andere kind moeite heeft met concentreren. Ook weten we dankzij dit soort onderzoeken beter waarom sommige kinderen op jonge leeftijd depressief worden en andere kinderen juist, ondanks tegenslagen, heel optimistisch blijven.

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.


Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Specifieke risicofactoren voor tweelingen van prestaties op de basisschool

Genetische analyses van beoordelingen van moeders en leraren van aandachtsproblemen in 7-jarige tweelingen

Erfelijkheid van gedragsproblemen in 7-jarigen gebaseerd op gedeelde en unieke aspecten van ouderlijke opvoeding.

De relatie tussen genen en omgeving in geluk en depressieve symptomen door het leven heen. 

Individuele verschillen in sportgedrag: spelen genen of omgeving een rol bij bewegen tussen de 7 en 18 jaar?

Het Young Nederlands Tweelingen Register (YNTR): Langdurig tweeling- en familieonderzoek met meer dan 70.000 kinderen.

Langdurig genetisch onderzoek naar verbaal en non-verbaal IQ in de jonge kindertijd tot volwassenheid 

De rol van genen en omgeving bij eenzaamheid bij 7, 10 en 12-jarige tweelingen

Individuele verschillen in agressie bij 3-, 7- en 10-jarige tweelingen en de rol van genen, leeftijd en geslacht

De ontwikkeling en stabiliteit van bipolaire stoornissen op jonge leeftijd 

De impact van omgevingsfactoren op sportgedrag tussen 7 en 12 jaar