Vragenlijst over kinderen van 3 jaar

Voor het onderzoek Vragenlijst over kinderen van 3 jaar vullen ouders via internet een vragenlijst in over hun tweelingkinderen die op dat moment 3 jaar oud zijn. De vragenlijst gaat over de ontwikkeling van de kinderen in de eerste drie levensjaren maar ook over eventuele gezondheidsproblemen, welbevinden en spraakontwikkeling. Er worden vragen gesteld over de fysieke groei van de kinderen, maar ook bijvoorbeeld of de kinderen naar een dagopvang of oppas gaan, of ze nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen uitproberen, of ze jaloers zijn, makkelijk zelfstandig spelen en of ze makkelijk in slaap vallen. Ook vragen wij naar de metingen zoals deze zijn uitgevoerd bij het consultatiebureau. Dankzij de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de ontwikkeling en groei van peuters, naar gedragsproblemen, persoonlijkheid, emotionele veerkracht, angststoornissen, geluk en motorische vaardigheden. 

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.

Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Agressie in de kindertijd en de overeenkomst met gedragsproblemen en emotionele problemen, in kinderen tussen de 3-16 jaar

De invloed van genen en omgeving op het ontwikkelen van angststoornissen en depressies in de kindertijd

Genen belangrijk om probleemgedrag bij kinderen te verklaren: tweelingen nemen gedrag van elkaar over

Kinderopvang voor kinderen, sociaal-economische status en probleemgedrag: de invloed van genen en omgeving in jonge Nederlandse tweelingen

De ontwikkeling van autisme bij zeer jonge kinderen

Stabiliteit in de symptomen van angststoornissen en depressies bij tweelingen van 3-63 jaar 

De erfelijkheid van aandachtsproblemen bij kinderen van 3-12 jaar

Het effect van vroege narcose op de cognitieve ontwikkeling van kinderen

Het verschil tussen een- en twee-eiige tweelingen in gewicht en lengte vanaf de kindertijd tot volwassenheid 

Wat voor impact heeft internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij peuters op een scheiding van de ouders?