Vragenlijst over kinderen van 8 tot en met 10 jaar

Deze vragenlijst richt zich op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, gedragsontwikkeling, schoolprestaties en leesvaardigheid van kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar. Dankzij de gegevens van deze vragenlijst kunnen wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie, ontwikkeling van gedragsproblemen, pesten, hoogbegaafdheid, schoolprestaties, veerkracht en geluk. Zo kunnen we onderzoeken waarom het ene kind wel 'aanleg' heeft voor leren en het andere kind moeite heeft met concentreren. Ook weten we dankzij dit soort onderzoeken beter waarom sommige kinderen op jonge leeftijd depressief worden en andere kinderen juist, ondanks tegenslagen, heel optimistisch blijven. 

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.


Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

5 type persoonlijkheden bij tweelingen in de kindertijd

Genetica en psychische stoornissen op de kinderleeftijd: erfelijkheid en de zoektocht naar genen

De vergelijking tussen tweelingen en eenlingen van 6-12 jaar als het gaat om externaliserend en internaliserend probleemgedrag

Erfelijkheid van gedragsproblemen in 7-jarigen gebaseerd op gedeelde en unieke aspecten van ouderlijke inzichten

De relatie tussen genen en omgeving in geluk en depressieve symptomen door het leven heen

Oorzaken van individuele verschillen in normafwijkend gedrag: Een onderzoek met 7-, 10- en 12-jarige tweelingen

Het Young Nederlands Tweelingen Register (YNTR): Langdurig tweeling- en familieonderzoek met meer dan 70.000 kinderen

De erfelijkheid van cognitieve vaardigheden: een lineaire groei vanaf de kindertijd tot jongvolwassenheid

Aandachtsproblemen, impulscontrole en intelligentie bij kinderen van 9 jaar: de overlap met genetische factoren