Het NTR en de coronacrisis

Beste deelnemers aan het NTR,

Voor velen veranderde het leven de afgelopen maanden ingrijpend. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen en voor sommigen van ons in het bijzonder. 

Het NTR is samen met andere wetenschappers wereldwijd druk bezig om met onderzoek bij te dragen aan de kennis over COVID-19. Onderzoek draagt bij aan oplossingen voor de grote problemen waar we op dit moment mee te maken hebben. Onderzoek met gegevens van het Nederlands Tweelingen Register kan bijvoorbeeld antwoorden geven op de vraag of genetische verschillen (gedeeltelijk) kunnen verklaren waarom sommige mensen wel ziek worden en andere mensen niet.

Wij vragen u in de komende maanden om aan dit COVID-19-onderzoek deel te nemen. Het doel is om in de loop van de tijd een korte set vragen meerdere keren te herhalen. Het onderzoek vraagt o.a. naar de symptomen die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, maar kijkt ook naar de gevolgen die de coronacrisis op u en familieleden hebben.

We hopen dat u in goede gezondheid mee kunt doen aan onze onderzoeken.

De medewerkers van het NTR

EERSTE RESULTATEN

Tot dusverre hebben meer dan 15000 deelnemers van het NTR de COVID-19-vragenlijst ingevuld. Van hen zijn ongeveer 300 deelnemers positief getest voor het coronavirus en/of kregen de diagnose COVID-19 in een ziekenhuis of van hun arts. Daarnaast gaven duizenden mensen aan meerdere symptomen te hebben gehad die kunnen duiden op COVID-19. Op basis van schattingen zou meer dan de helft van hen besmet kunnen zijn geweest. De onderstaande taartdiagrammen laten zien dat bijvoorbeeld koorts, verlies van smaak of geur en hoestklachten meer voorkomen bij mensen met een COVID-19 diagnose dan bij mensen die niet besmet zijn (geweest) met het coronavirus.

Tevens laten de gegevens zien dat men door de coronacrisis over het algemeen een wat lagere score geeft aan de kwaliteit van het leven. Echter is er maar sprake van een kleine achteruitgang. Vóór de corona-uitbraak gaven deelnemers van het NTR gemiddeld een rapportcijfer van 7.84 aan hun leven. Tijdens de coronacrisis is dat gedaald naar een 7.10. Wat interessant is, is dat ruim de helft van de mensen een lager cijfer heeft gegeven aan hun kwaliteit van leven tijdens de coronacrisis dan ervoor (55%). Daar tegenover staat dat ook een klein deel van de mensen een hoger cijfer aan hun leven geeft in de coronatijd (15%).