Nederlands Tweelingen Register

Het NTR verzamelt e-mailadressen

Heeft u een brief ontvangen?

Lees meer

Aanmelden

Neem contact op met het NTR

Lees meer

Deelnemers

Informatie over het NTR voor deelnemers

Lees meer

Onderzoekers

Informatie voor onderzoekers/Information for researchers

Lees meer

Wat is het Nederlands Tweelingen Register?

Het Nederlands Tweelingen Register (NTR) werd op 1 februari 1987 opgericht voor gedragsgenetisch onderzoek aan de afdeling Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sindsdien houden we gegevens bij van twee- en meerlingen en hun familieleden die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. We volgen deelnemers in de tijd, wat betekent dat zij om de paar jaar een vragenlijst ontvangen. Soms worden ze ook uitgenodigd voor onderzoek op de VU.
Bent u een meerling of partner, ouder, broer, zus of kind van een meerling? We nodigen u van harte uit om u aan te melden. Ook als ouder van pasgeboren of jonge meerlingkinderen nodigen we u uit om uw kinderen in te schrijven. Meer informatie vindt u onder deelnemers.