Informatie vragenlijstonderzoek naar effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen

Het Nederlands Tweelingen Register vraagt ouders van kinderen van om en nabij zeven, negen en twaalf jaar oud om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen. Meedoen is vrijwillig, maar om mee te kunnen doen is wel uw toestemming nodig. Toestemming voor het onderzoek kunt u geven aan het begin van de vragenlijst.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Tweelingen Register van de Vrije Universiteit. De Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE) van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen heeft dit onderzoek beoordeeld en het voldoet aan de ethische richtlijnen van de faculteit.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees de informatie hieronder rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt er ook over praten met uw partner, vrienden of familie.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is beter inzicht te krijgen in de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen. Als we meer weten over de oorzaken van verschillen in welbevinden en mentale problemen tussen kinderen voor en tijdens de coronapandemie, kunnen we families en kinderen helpen die zich door de coronapandemie minder gelukkig voelen en minder welbevinden ervaren.

Wat meedoen inhoudt

Met behulp van tweelingen en hun families onderzoekt het Nederlands Tweelingen Register de invloed van erfelijke factoren en omgevingsfactoren op individuele verschillen in geluk en welbevinden. We zijn de afgelopen jaren veel te weten gekomen over de oorzaken van deze verschillen. Veel hiervan is terug te vinden op deze website. We hebben bijvoorbeeld gevonden dat erfelijkheid een rol speelt bij welbevinden en mentale gezondheid in kinderen, maar ook dat er invloeden vanuit de omgeving zijn. Om de invloeden van de coronapandemie te kunnen onderzoeken hebben we een korte online vragenlijst samengesteld. We willen u vragen deze vragenlijst in te vullen.

In de e-mail die u ontving voor dit onderzoek vindt u een link naar de online vragenlijst. Door op de link te klikken komt u direct bij de vragenlijst terecht.

Wanneer kunt u meedoen? 

U kunt meedoen als u 18 jaar of ouder bent en ouder(s)/verzorger(s) van een minderjarige meerling.

Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen direct voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Dit onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van kennis over de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen. Met deze kennis willen we op termijn kinderen en families helpen die zich door de coronapandemie minder gelukkig voelen.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek, deelname is vrijwillig.
Doet u mee aan het onderzoek? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het invullen van de vragenlijst stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Gebruik en bewaren van uw gegevens

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw vragenlijstgegevens (uw antwoorden) worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon heeft in de database van het Nederlands Tweelingen Register een code die op de gegevens komt te staan, dit heet gecodeerd. Uw naam en de namen van uw kinderen worden dan niet meer gebruikt.

Uw gegevens

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoeker en de datamanagers van het Nederlands Tweelingen Register weten welke code u heeft. De onderzoeksgegevens zijn bij publicatie in een (wetenschappelijk) tijdschrift nooit naar u te herleiden.
De verzamelde gegevens worden toegevoegd aan de database van het Nederlands Tweelingen Register. De database is veilig bevonden door het  Security Operations Control Center (SOCC) van de VU. Het SOCC wordt gevormd door een gespecialiseerd team van ICT-professionals. De gegevens zullen vertrouwelijk worden opgeslagen en zijn losgekoppeld van uw naam, geboortedatum en adresgegevens en de gegevens van uw kinderen.
De gegevens zullen voor het onderzoek gekoppeld worden aan gegevens die u eerder aan ons heeft verschaft bij NTR-onderzoek door bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten, het verschaffen van DNA-informatie via een monduitstrijkje of door onderzoek op de VU of bij u thuis. Ook willen wij de gegevens die wij nu bij u verzamelen graag koppelen aan gegevens die mogelijk in de toekomst in het kader van NTR-onderzoek zullen worden verzameld. Wanneer u dit niet wilt, stel ons daarvan dan s.v.p. op de hoogte. In dat geval zullen wij uw gegevens na het onderzoek vernietigen.
Binnen dit onderzoeksproject en binnen toekomstige onderzoeksprojecten werken de onderzoekers van het NTR vaak samen met andere onderzoekers uit Nederland en het buitenland. Voor sommige onderzoeken is het gewenst om data met die onderzoekers te delen. Het NTR heeft een speciale commissie, de data access commissie, die beoordeelt of zo'n aanvraag voor data goedgekeurd wordt. Na goedkeuring wordt met de aanvrager een contract afgesloten waarin wordt afgesproken dat de gegevens altijd zorgvuldig worden behandeld. Uw gegevens worden alleen gecodeerd doorgegeven en bevatten geen naam, geboortedatum of adresgegevens. Ook werken wij samen met onderzoekers buiten de EU. Door toestemming te geven voor het onderzoek, geeft u ook toestemming voor het delen van uw data met onderzoekers buiten de EU, indien zij een passend beschermingsniveau kunnen garanderen.

Geen vergoeding voor meedoen

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen onkostenvergoeding.

Kennisontwikkeling

Dit onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van kennis over de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen. Met deze kennis willen we op termijn kinderen en families helpen die zich door de coronapandemie minder gelukkig voelen. Het zou kunnen dat op grond van de kennis die door dit onderzoek gegenereerd wordt een diagnose of therapie wordt ontwikkeld.

Onverwachte bevindingen

Tijdens het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kunnen de onderzoekers bevindingen hebben die niet direct horen bij het desbetreffende onderzoek, zogenaamde onverwachte of incidentele bevindingen.  Het NTR heeft voor dergelijke situaties een beleid opgesteld. Hierin staat dat we in het geval van een onverwachte bevinding overleggen met een expert die verstand heeft van de bevinding. Met die expert overleggen we dan ‘of we’ en ‘aan wie we’ de bevinding moeten rapporteren. De expert zal voor ons beoordelen of het een betrouwbare bevinding is, of de bevinding belangrijk is voor uw gezondheid, en of er een handeling of behandeling mogelijk is.

Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met Karen Fischer (uitvoerend onderzoeker), prof.dr. Meike Bartels (hoofdonderzoeker) of een onafhankelijk deskundige.

Uitvoerend onderzoeker Karen Fischer
e-mail
tel: 020-598 7274 (momenteel minder goed bereikbaar in verband met thuiswerken)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 09:00-17:00 uur


Hoofdonderzoeker prof. dr. Meike Bartels
e-mail
tel: 020-598 8812 (momenteel minder goed bereikbaar in verband met thuiswerken)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 09:00-17:00 uur 


Onafhankelijk deskundige dr. Petra Zwijnenburg
e-mail
tel: 020-444 3389 (secretariaat 020-444 0150)
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 09:00-17:00 uur


Toestemming deelnemer

Voorafgaande aan de vragenlijst vragen wij om uw toestemming. Zonder deze toestemming kunt u niet deelnemen aan de vragenlijst. Met deze toestemming verklaart u het volgende:

  • Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord.
  • Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
  • Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
  • Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan.
  • Ik weet dat er bij onderzoek onverwachte bevindingen kunnen zijn en weet dat het NTR daar een beleid voor heeft opgesteld.
  • Ik geef toestemming om de nieuwe onderzoeksgegevens te koppelen aan eerder verzamelde gegevens in onderzoek bij het NTR.
  • Ik geef toestemming voor het delen van mijn data, waarin mijn persoonsgegevens zijn verwijderd, met andere onderzoekers binnen de EU.
  • Ik geef toestemming voor het delen van mijn data, waarin mijn persoonsgegevens zijn verwijderd, met andere onderzoekers buiten de EU als die een passend beschermingsniveau kunnen garanderen.
  • Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Dank voor uw aandacht.