Vragenlijst over kinderen van 11 tot en met 14 jaar

Deze vragenlijst richt zich op lichamelijke en geestelijke gezondheid, gedragsontwikkeling, schoolprestaties en leesvaardigheid van kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Dankzij de gegevens van deze vragenlijst kunnen wij onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie, ontwikkeling van gedragsproblemen, pesten, hoogbegaafdheid, schoolprestaties, veerkracht en geluk. Zo kunnen we onderzoeken waarom het ene kind wel 'aanleg' heeft voor leren en het andere kind moeite heeft met concentreren. Ook weten we dankzij dit soort onderzoeken beter waarom sommige kinderen op jonge leeftijd depressief worden en andere kinderen juist, ondanks tegenslagen, heel optimistisch blijven. 


De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.


Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Genetica en de ontwikkeling van kinderen

Familiair en erfelijkheidsonderzoek naar dyslexie

Oorzaken van individuele verschillen in normafwijkend gedrag: Een onderzoek met 7-, 10- en 12-jarige tweelingen

De relatie tussen genen en omgeving in geluk en depressieve symptomen door het leven heen

Hersenstructuur tijdens de vroege puberteit

Het verschil in tweelingen en eenlingen van 6-12 jaar als het gaat om externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

Het Young Nederlands Tweelingen Register (YNTR): Langdurig tweeling- en familieonderzoek met meer dan 70.000 kinderen

Invloed van genen en omgeving op aandacht- en concentratieproblemen in een langdurig onderzoek met tweelingen van 12 jaar en volwassenen

Welke genen spelen bij jongvolwassene tweelingen een rol in eenzaamheid?

De erfelijkheid van testosteron in 12-jarige tweelingen en de relatie met de pubertijd