Vragenlijst over kinderen van 2 jaar

Vragenlijst over kinderen van 2 jaar

In het onderzoek Vragenlijst over kinderen van 2 jaar vullen ouders via het internet een vragenlijst in over hun tweelingkinderen die op dat moment 2 jaar oud zijn.  De vragenlijst gaat over de ontwikkeling van de kinderen in de eerste twee levensjaren (mijlpalen zoals omrollen, kruipen en de eerste stapjes) maar ook over eventuele gezondheidsproblemen, welbevinden, borstvoeding en spraakontwikkeling.  Ook vragen wij naar de metingen zoals deze zijn uitgevoerd bij het consultatiebureau. Dankzij de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van omgeving op een jong kind, en de invloed van de gezondheid, gewicht en de fysieke en mentale ontwikkeling van een peuter. Dankzij dit soort onderzoeken kunnen we meer zeggen over erfelijke factoren, juist omdat tweelingen in dezelfde omgeving opgroeien, maar toch verschillende persoonlijkheidskenmerken hebben. Wat we op 2-jarige leeftijd zien, kan veel voorspellen voor het gedrag en de ontwikkeling van deze kinderen wanneer zij volwassen worden. 

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vind je hier.

Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij je graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen en de relatie met overgewicht in de kindertijd

Kinderen van 2 jaar die snel overstuur zijn en huilen zonder reden: is het erfelijk bepaald?

De erfelijkheid van persoonlijkheid bij jonge eeneiige tweelingen

Heeft borstvoeding geven effect op de neurologie van een kind op latere leeftijd?

Groeidiagrammen voor lengte, gewicht en 'body mass index' van tweelingen in de peutertijd

Zelf zitten of kunnen lopen: de motorische ontwikkeling bij tweelingen 

De erfelijkheid van hersengrootte bij tweelingen van 0-50 jaar 

Spelen genen of omgeving een rol bij het ontwikkelen van autisme in 2-jarige tweelingen?

Het effect van borstvoeding, de intelligentie van de moeder en cognitief functioneren op de ontwikkeling van tweelingen

Het verschil in probleemgedrag tussen tweelingen en eenlingen op 2- en 3-jarige leeftijd