Vragenlijstonderzoek bij ouders van jonge drielingen

Vragenlijstonderzoek bij ouders van jonge drielingen

Voor het onderzoek 'Eerste vragenlijst voor moeders van drielingen’ worden moeders/verzorgers gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt wanneer de drieling ongeveer twee jaar oud is. De vragenlijst gaat over het verloop van de zwangerschap, zwangerschapsduur, geboortegewicht van de kinderen en eventuele problemen rond en na de geboorte. Ook komt de ontwikkeling van de kinderen in de eerste twee levensjaren aan bod, evenals eventuele gezondheidsproblemen, borstvoeding en zygositeit. Ook vragen wij naar de metingen zoals deze zijn uitgevoerd bij het consultatiebureau en stellen wij een aantal vragen die betrekking hebben op uzelf en de biologische vader van de drieling. Dankzij de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van de (prenatale) omgeving, zwangerschapsduur, chorioniciteit (het aantal vliezen) en geboortegewicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Ook zijn we in staat om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen een (laag) geboortegewicht, (geboorte)gewicht van de ouders, roken tijdens de zwangerschap en eventuele latere gedrags- en gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD. Daarnaast kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van de omgeving op een jong kind en de invloed van gezondheid en gewicht op de fysieke en mentale ontwikkeling van een peuter. Dankzij dit soort onderzoeken kunnen we meer zeggen over erfelijke factoren, juist omdat meerlingen in dezelfde omgeving opgroeien, maar toch verschillende persoonlijkheidskenmerken hebben. Wat we op tweejarige leeftijd zien kan veel voorspellen voor het gedrag en de ontwikkeling van deze kinderen wanneer zij volwassen worden. 

Als de drieling drie jaar oud is ontvangt u als ouders een uitnodiging om een gedragsvragenlijst over uw kinderen in te vullen. Naast deze gedragsvragenlijst ontvangt u een algemene vragenlijst met onder andere vragen over opvoeding, ouderschap en welbevinden. Als de kinderen vijf zijn ontvangt u dezelfde vragenlijsten nogmaals. Als de kinderen respectievelijk zeven, negen en twaalf jaar oud zijn nodigen wij u uit om een nieuwe gedragsvragenlijst in te vullen die gericht is op oudere kinderen. De gedragsvragenlijst is een gestandaardiseerd meetinstrument om gedragingen en eventueel probleemgedrag van kinderen in kaart te kunnen brengen. Voor ons longitudinaal onderzoek doen wij dus dezelfde metingen op verschillende leeftijden. Op deze manier kunnen wij op betrouwbare wijze de ontwikkeling en gedragingen van kinderen in kaart brengen. De kans is groot dat een aantal elementen van de vragenlijst niet op uw kind van toepassing zijn. Ook dat is juist zeer waardevolle informatie voor ons. Als er elementen zijn die wél op uw kind van toepassing zijn betekent dat nog niet meteen dat er sprake is van een probleem. Sommige gedragingen zijn volkomen normaal voor een bepaalde leeftijd.

De volledige informatie voor de deelnemers aan de studie vindt u hier

Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre verwijzen wij u graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Lamb DJ, Middeldorp CM, Beijsterveldt CEM van, Vink JM, Haak MC, Boomsma DI. Birth weight in a large series of triplets. BMC Pediatrics. 2011;11:24, Open Access
DOI: 10.1186/1471-2431-11-24

Lamb DJ, Middeldorp CM, Beijsterveldt CEM van, Boomsma DI. Gene–environment interaction in teacher-rated internalizing and externalizing problem behavior in 7- to 12-year-old twins. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2012;53(8):818-825
DOI: 10.1111/j.1469-7610.2011.02497.x

Lamb DJ, Vink JM, Middeldorp CM, Beijsterveldt CEM van, Haak MC, Overbeek LIH, Boomsma DI. Effects of Chorionicity and Zygosity on Triplet Birth Weight. Twin Research and Human Genetics. 2012;15(2):149-157
DOI: 10.1375/twin.15.2.149

Beijsterveldt CEM van, Groen-Blokhuis M, Hottenga JJ, Franic S, Hudziak JJ, Lamb D, Huppertz C, Zeeuw E de, Nivard M, Schutte N, Swagerman S, Brouwer C, Stroet T, Ehli EA, Davies GE, Scheet P, Orlebeke JF, Kan K-J, Smit DJA, Dolan CV, Middeldorp CM, Geus EJC de, Bartels M, Boomsma DI, others. The Young Netherlands Twin Register (YNTR): Longitudinal Twin and Family Studies in Over 70,000 Children. Twin Research and Human Genetics. 2013;16(1):252-267
DOI: 10.1017/thg.2012.118

Willemsen G, Vink JM, Abdellaoui A, Braber A den, Beek JHDA van, Draisma HHM, Dongen J van, Ent D van ‘t, Geels LM, Lien R van, Ligthart L, Kattenberg VM, Mbarek H, Moor MHM de, Neijts M, Pool R, Stroo N, Kluft C, Suchiman HED, Slagboom PE, Geus EJC de, Boomsma DI. The Adult Netherlands Twin Register: Twenty-Five Years of Survey and Biological Data Collection. Twin Research and Human Genetics. 2013;16(1):271-281
DOI: 10.1017/thg.2012.140