Smartphone onderzoek naar omgevingsinvloeden en sociale invloeden op geluk en welbevinden

De afgelopen jaren hebben wij door middel van jullie inbreng veel goed onderzoek kunnen verrichten naar onder andere geluk en welbevinden. Zo weten we inmiddels dat zowel genen als omgeving een rol spelen bij verschillen in geluksgevoel. We hebben ook de eerste genetische varianten die invloed hebben op geluksgevoel kunnen identificeren en we hebben ontdekt dat veiligheid in de buurt als omgevingsfactor van belang is voor geluksgevoel van mensen. Het onderzoek was tot nu toe gebaseerd op de waardevolle data uit de vragenlijsten die je voor ons hebt ingevuld.

In ons nieuwe onderzoek gaan we geluk en welbevinden in het dagelijks leven meten om beter inzicht te krijgen in de invloeden van de (sociale) omgeving en seizoenen op geluk en welbevinden.

Hoe komt het dat de ene persoon gelukkiger is en een hoger welbevinden ervaart, terwijl de ander het lastiger vindt om gelukkig te zijn? Waarom zijn sommige mensen stabiel in hun geluksgevoel, en schommelen anderen juist meer? In hoeverre heeft de locatie waarop je je bevindt, het weer of de dag van de week hier invloed op? Met ons nieuwe onderzoek willen we deze vragen beantwoorden.

Als je bent uitgenodigd voor dit onderzoek zullen wij je vragen om een smartphone applicatie te installeren. Deze app zal je, een week lang, acht keer per dag een kort vragenlijstje sturen (minder dan twee minuten) over je emoties op dat moment, waar je bent en wat je aan het doen bent. Daarnaast meet de app verschillende omgevingsinvloeden door middel van de sensoren van de telefoon. Na deelname ontvang je een persoonlijk rapport over je welbevinden gedurende de week en welk effect het gezelschap waarin je je bevond, de activiteit die je deed en waar je was, heeft op je welbevinden.

Door het onderzoek uit te voeren bij eeneiige en twee-eiige tweelingen hopen wij meer te weten te komen over de mogelijke erfelijke achtergrond van fluctuaties in geluk en welbevinden en de omgevingsinvloeden in het dagelijks leven.

De volledige informatie voor deelnemers aan deze studie vind je via onderstaande links:

Informatiebrief en toestemmingsformulier

Meer informatie en FAQ

Voorbeeld van een persoonlijk welbevinden rapport 

Instructie installatie app Android

Instructie installatie app Apple