Vragenlijst voor leerkrachten

In het onderzoek vragenlijst voor leerkrachten vullen leerkrachten van een meerling of een broer of zus van een meerling een vragenlijst in via het internet. Dit gebeurt nadat de ouders daar toestemming voor hebben gegeven, na het lezen van de informatie over de studie. De vragenlijst gaat over het gedrag en het welbevinden en de resultaten van het kind op school. Met informatie van ouders/verzorgers en leerkrachten ontstaat zo een breed beeld van de gedragsontwikkeling van een kind. Naast informatie over het gedrag verzamelen wij ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen. Dankzij de gegevens die wij met deze vragenlijst verzamelen kunnen wij onder andere onderzoek doen naar de invloed van het in dezelfde klas zitten van een tweeling, pestgedrag, leesvaardigheid, schoolprestaties, leerproblemen, ADHD en zelfcontrole. Bovendien vragen we leerkrachten om de ontwikkeling van broertjes en zusjes van meerlingen te beoordelen. Dit is belangrijk omdat er nog steeds vragen zijn over een mogelijk vertraagde ontwikkeling van meerlingen. 

De volledige informatie voor de deelnemende leerkrachten vindt u hier.

Voor uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over uitkomsten van het onderzoek tot dusverre, verwijzen wij u graag naar onderstaande (wetenschappelijke) artikelen:

Bartels, M., Boomsma, D.I. (2014). Genetica en de ontwikkeling van kinderen. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie:77-97

Bartels, M., Van Beijsterveldt, C. E. M., & Boomsma, D. I. (2009). Breastfeeding, maternal education and cognitive function: a prospective study in twinsBehavior genetics39(6), 616.

Bartels, M., Althoff, R. R., & Boomsma, D. I. (2009). Anesthesia and cognitive performance in children: no evidence for a causal relationshipTwin research and human genetics12(3), 246-253.

Polderman, T. J., Bartels, M., Verhulst, F. C., Huizink, A. C., van Beijsterveldt, C. E., & Boomsma, D. I. (2010). No effect of classroom sharing on educational achievement in twins: a prospective, longitudinal cohort studyJournal of Epidemiology & Community Health64(01), 36-40.

Veldkamp, S. A., van Bergen, E., de Zeeuw, E. L., Van Beijsterveldt, C. E., Boomsma, D. I., & Bartels, M. (2017). Bullying and victimization: the effect of close companionshipTwin research and human genetics20(1), 19-27.

de Zeeuw, E. L., van Beijsterveldt, C. E., de Geus, E. J., & Boomsma, D. I. (2012). Twin specific risk factors in primary school achievementsTwin Research and Human Genetics15(1), 107-115.

de Zeeuw, E. L., van Beijsterveldt, C. E., Glasner, T. J., Bartels, M., de Geus, E. J., & Boomsma, D. I. (2014). Do children perform and behave better at school when taught by same-gender teachers? Learning and Individual Differences36, 152-156.

de Zeeuw, E. L., van Beijsterveldt, C. E., Lubke, G. H., Glasner, T. J., & Boomsma, D. I. (2015). Childhood ODD and ADHD behavior: The effect of classroom sharing, gender, teacher gender and their interactionsBehavior genetics45(4), 394-408.