Nederlandstalige publicaties

Een overzicht van Nederlandstalige publicaties op basis van onderzoek van het NTR

2019

Laan C van der , Weijer S van de, Nivard MG, Boomsma DI. Een tweelingstudie naar indicatoren van genetische en culturele transmissie. Tijdschrift voor Criminologie. 2019(2):148-164. DOI: 10.5553/TvC/0165182X2019061002003

2016

Bergen E van. Familiair en erfelijkheidsonderzoek naar dyslexie. Handboek Dyslexieonderzoek. Wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie. 2016:37-53

2015

Hulshoff Pol H, Ophoff R, Bartels M, Boomsma DI. Invloed van genen en omgeving op de hersenen. Beeldvorming van het brein. 2015;3:33-47

Middeldorp CM. Genetica en psychische stoornissen op de kinderleeftijd: erfelijkheid en de zoektocht naar genen. Tijdschrift voor Psychiatrie. 2015;57(12):876-880

2014

Bartels M, Boomsma DI. Genetica en de ontwikkeling van kinderen. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. 2014:77-97

Middeldorp CM, Batelaan N. Transgenerationele overdracht van psychische stoornissen. Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie. 2014;41(2):6-16

2013

Beijsterveldt CEM van, Boomsma DI. Ontwikkeling bij IVF-tweelingen. Kleine Maatjes. 2013

Geels LM, Vink JM, Beek JHDA van, Willemsen G, Bartels M, Boomsma DI. Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd; oorzaak of indicator? Tijdschrift voor Psychiatrie. 2013;55(8):585-597

Glasner TJ, Beijsterveldt CEM van, Willemsen G, Boomsma DI. Meerlinggeboorten in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2013;157(A5962):1-5

Groen-Blokhuis MM, Boomsma DI. Onderzoek bij tweelingen naar relatie tussen laag geboortegewicht en ADHD. Kleine Maatjes. 2013

Visscher CM, Ligthart L, Lobbezoo F. Is TMD-pijn erfelijk? QP Tandheelkunde. 2013;8(4):12-14

Zeeuw EL de, Beijsterveldt CEM van, Boomsma DI. Waarom de appel vaak niet ver van de boom valt - De invloed van genen en omgeving op de ontwikkeling van een kind. Kinderen-in-ontwikkeling op de basisschool. 2013

2012

Middeldorp CM. De toekomst van de kinder- en jeugdpsychotherapie vanuit een genetisch perspectief. Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie. 2012;39(1):21-32

2011

Beijsterveldt CEM van, Rietveld M, Boomsma DI. Probleemgedrag in de klas. Een juf of een meester, maakt het wat uit? Raffia. 2011;23(4):7-9

Boomsma DI. Trends in Humaan Genetisch Onderzoek. Jaarverslag Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 2011;45-47

Rietveld MJH, Beijsterveldt CEM van, Boomsma DI. Sekse van de leerkracht en probleemgedrag bij leerlingen. Pedagogische Studiën. 2011;88(2):59-72

2010

Houben J. Op genen zit een aan en uit knop. Impulsief. 2010;20-21

Roeling MP, Polderman TJC, Boomsma DI. Tweelingstudies en intelligentie. Blind. 2010;24

Strooker H, Geus EJC de, Reijden WA van der, Laine ML, Winkelhoff AJ van. Stress en parodontale gezondheid. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. 2010;117(1):23-27

2009

Distel MA, Moor MHM de, Boomsma DI. Nederlandse vertaling van de Personality Assessment Inventory - Borderline kenmerken schaal (PAI-BOR): normgegevens, factorstructuur en betrouwbaarheid. Psychologie & Gezondheid. 2009;37(1):38-46

Middeldorp CM, Boomsma DI. Reactie op ‘De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving’. Tijdschrift voor Psychiatrie. 2009;51(4):267-268

Moor MHM de, Boomsma DI, Geus EJC de. Sportgedrag en depressie. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie. 2009;31-35

Peper JS, Kahn RS, Boomsma DI, Hulshoff Pol HE. Hersenstructuur tijdens de vroege puberteit. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie. 2009;143-146

Swets M, Middeldorp CM, Schoevers RA. Erfelijkheid en omgevingsinvloeden bij psychiatrische stoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie. 2009;51(9):651-663

2008

Bartels M, Boomsma DI. Gedragsgenetica en tweelingonderzoek. Handboek klinische ontwikkelingspsychologie, redactie Prins en Braet, Bohn Stafleu van Loghum. 2008;113-134

Grootheest DS van, Heuvel OA van den, Cath DC, Oppen P van , Balkom AJLM van. Obsessieve-compulsieve stoornis. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. 2008;152(43):2325-2329

2007

Cath DC, Middeldorp CM. Angststoornissen, in: Sekseverschillen in de psychiatrie. 2007;109-129

Middeldorp CM. De rol van genetische factoren en ernstige gebeurtenissen op het ontstaan van angst en depressie. Neuropraxis. 2007;(1):3-7

Polderman TJC. Genetica van aandacht en aandachtsproblemen. Kan executief functioneren dienen als cognitief endofenotype? Neuropraxis. 2007;(5):139-144

Wiers RW, Vink JM, Vries TJ de. Verslaving, in: Sekseverschillen in de psychiatrie. 2007;172-190

Willemsen G, Boomsma DI. De intergenerationele overdracht van eenzaamheid. Een gedragsgenetische benadering. Van generatie op generatie: gelijkenis tussen ouders en kinderen, boekaflevering bij Mens & Maatschappij. 2007;83-99

2006

Boomsma DI. Gedragsgenetica en tweelingenonderzoek. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie. 2006;161-164

Middeldorp CM, Cath DC, Boomsma DI. Suggesties voor correcties in het CIDI (2.1). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie. 2006;61:123-126

2005

Bartels M, Derks E, Boomsma DI. Oorzaken van individuele verschillen in normafwijkend gedrag. Tijdschrift voor Criminologie. 2005;47(2):129-135

2004

Bartels M. De oorzaken van individuele verschillen in stabiliteit en verandering van gedragsproblemen. Neuropraxis. 2004;8(4):107-115

Dommelen P van, Gunst MCM de, Vaart AW van der, Buuren S van, Boomsma DI. Groeidiagrammen voor lengte, gewicht en 'body mass index' van tweelingen in de peutertijd. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2004;148(27):1345-1350

Lambalk CB, Schats R, Bleker OP, Elferink PM, Orlebeke JF. Meerlingzwangerschappen; epidemiologie en beleid. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2004;148(9):448-449

Stoel R, Boomsma DI. Van SEM tot gen. Stator. 2004;(3):4-9

2001

Boomsma DI. Gebiologeerd door individuele verschillen: een overzicht van de onderzoeken bij het Nederlands Tweelingen Register. 2001;11-28

Geus EJC de, Boomsma DI. Tweelingen, genen, omgeving en gedrag. In de Marge. 2001;10(2):34-38

Geus EJC de, Boomsma DI, Orlebeke JF. Tweelingen, genen, omgeving en gedrag. Gezondheid, gen & omgeving (cahiers bio-wetenschappen en maatschappij). 2001;14-23

Vink JM, Boomsma DI, Willemsen M. De genetische achtergrond van individuele verschillen in rookgedrag. Handboek Verslaving. 2001; 26:1-22

Willemsen M, Vink JM, Boomsma DI. Roken en erfelijkheid. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. 2001;79-89

1998

Baal C van. De ontwikkeling van de hersenen in genetisch perspectief. Neuropraxis. 1998;(2):66-71

Boomsma DI, Slagboom PE. Genetica: een panacee? – II. Neuropraxis. 1998;(1):12-15

1997

Boomsma DI, Slagboom PE. Op zoek naar de genen voor angst en depressie. Mediator. 1997;(8):9-10

Feij JA, Dekker PH, Koopmans JR, Boomsma DI. Nieuwe normen en stabiliteitsgegevens voor de Spanningsbehoeftelijst (SBL). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1997;52:131-134

Geus EJC de. Hersendisfunctie en Event Related Potentials. Neuropraxis. 1997;1(1):23-29

Hekken SMJ van, Cremers-Rijsemus JT, Doornebal-Mulder B, Orlebeke JF. De opvoeding van jonge drielingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 1997;36:30-46

Orlebeke JF. Genetica van gedrag en gezondheid. Tweelingstudies en meer. De Psycholoog. 1997;100-107

Slagboom PE, Boomsma DI. Genetica: een panacee? – I. Neuropraxis. 1997;1(1):13-15

1996

Boomsma DI. Gedragsgenetisch onderzoek naar angst: enkele ontwikkelingen sinds Heymans en Wiersma (1905). De Psycholoog. 1996;438-441

Koopmans JR, Boomsma DI. Individuele verschillen in alcoholgebruik: de rol van erfelijke aanleg en omgeving. De Psycholoog. 1996;97-102

1995

Boomsma DI, Verhulst FC. Genetisch onderzoek naar psychopathologie bij jonge tweelingen. Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie 5. 1995;90-102

1991

Orlebeke JF, Boomsma DI, Baal GCM van, Eriksson AW, Kostense PJ. Meerlinggeboorten in Nederland. Medisch Contact. 1991;45:1345-1347

1990

Orlebeke JF, Das-Smaal EA, Boomsma DI, Eriksson AW. De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem? Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. 1990;134:1315-1319

1988

Boomsma DI, Bressers WMA, Eriksson AW, Orlebeke JF. Erfelijkheid en milieu: Een onafscheidelijke tweeling. Natuur en Techniek. 1988;56:662-673