Ouders van pasgeboren en jonge meerlingen

Wat kunnen ouders van pasgeboren en jonge meerlingen verwachten na registratie?

Als uw kinderen bij het NTR zijn ingeschreven ontvangt u een eerste vragenlijst waarin onder andere gevraagd wordt naar het verloop van de zwangerschap, de zwangerschapsduur, het geboortegewicht en eventuele problemen rond en na de geboorte. 

Als de kinderen twee jaar zijn krijgt u de volgende vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst wordt onder andere gevraagd met hoeveel maanden de tweeling voor het eerst kon omrollen, kruipen en zitten. Bij de eerste vragenlijst krijgt u van ons een lijstje om deze mijlpalen te noteren. Deze informatie is niet alleen nuttig voor ons, maar ook leuk voor uzelf en uw tweeling later. De volgende vragenlijsten over de ontwikkeling van uw kinderen worden ongeveer elke twee jaar verstuurd. 

Ieder jaar ontvangen ouders van meerlingen de Twinfo, waarin de meest recente informatie over tweelingen en het NTR-onderzoek staat.